• Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej 
im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Dom istnieje od 1961 roku, mamy długą tradycję opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi. Dynamiczne działania pracowników Domu umożliwiają uzyskiwanie wysokich standardów świadczonych usług. Obecnie nasz Dom jest placówką przeznaczoną dla: osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dzieci, młodzieży oraz kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie. Naszym głównym celem, oprócz zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, komfortowych warunków pobytu jest stworzenie w naszym Domu miłej, serdecznej atmosfery. Posiadamy Filie Domu w: Ostrowie Krupskim, Stężycy Nadwieprzańskiej i Bzowcu.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie posiada zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji 

Dodatkowe informacje