• Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie, fot. M. Cichosz

  • Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej 
im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie

Dom istnieje od 1961 roku, mamy długą tradycję opieki nad ludźmi niepełnosprawnymi. Dynamiczne działania pracowników Domu umożliwiają uzyskiwanie wysokich standardów świadczonych usług.

Obecnie nasz Dom jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób przewlekle psychicznie chorych.

Naszym głównym celem, oprócz zapewnienia specjalistycznej opieki medycznej, komfortowych warunków pobytu jest stworzenie w naszym Domu miłej, serdecznej atmosfery. Posiadamy Filie Domu w: Ostrowie Krupskim, Stężycy Nadwieprzańskiej i Bzowcu.

Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie posiada zezwolenie na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.

Dodatkowe informacje