Muzykoterapia

Zajęcia z muzykoterapii prowadzą terapeuci, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Najczęściej stosowane formy pracy to: zajęcia indywidualne oraz grupowe (Moblina Rekreacja Muzyczna), relaksacja, terapia muzyką, ruchem i mową, psycho-rysunek (forma psychoterapii). Wysoki poziom zajęć z terapii muzycznej ma swój wyraz w osiągnięciach naszych mieszkańców podczas występów na przeglądach piosenki i festiwalach ogólnoposkich i międzynarodowych.

W naszej placówce istnieje zespół muzyczny "Tonacja" w skład którego wchodzą pracownicy i mieszkańcy Domu. Ukoronowaniem pracy zespółu jest nagranie trzech płyt na których możemy usłyszeć najpopularniejsze utwory polskiej muzyki rozrywkowej, kolędy i pastorałki oraz piosenki do tekstów Papieża Jana Pawła II, który jest patronem naszego Domu.

 

 

 

Dodatkowe informacje