Piknik w Dziennym Domu Pomocy Społecznej

W dniu 12.08.2014r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krasnymstawie odbył się coroczny już Piknik Integracyjny. Udział w tej imprezie wzięło około 250 osób z różnych typów placówek pomocy społecznej województwa lubelskiego.

Po uroczystym otwarciu odbyła się część artystyczna związana z prezentacją dorobu artystycznego poszczególnych placówek. Nasz Dom reprezentowany był przez  5 –cioro mieszkańców( Agnieszka Szczepańska, Małgorzata Karpik, Marek Rybotycki. Arkadiusz Kozłowski, Andrzej Holuk). Zaśpiewali oni dwie piosenki biesiadne „W zielonym gaju” i „Kochaj Maryś”. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a uwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna.

Dodatkowe informacje