Wycieczka do Sandomierza

Dnia 26 lipca 2018 roku Dom Pomocy Społecznej zorganizował dla mieszkańców wycieczkę do Sandomierza - miasta w województwie świętokrzyskim leżącego nad Wisłą, na siedmiu wzgórzach. Podczas całodniowej wycieczki nasi mieszkańcy zwiedzili wiele zabytków tego urokliwego miasta wraz z historycznym centrum uznanym w 2017 roku za pomnik historii. Dzięki przewodnikowi mieli również możliwość poznania bogatej historii miasta oraz odbycia rejsu statkiem po Wiśle. 


Dodatkowe informacje