Ogłoszenia oraz Specyfikacje istotnych warunków zamówienia dotyczące przetargów organizowanych na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych dostępne są na stronie Biuletynu Inforamcji Publicznych w zakładce Zamówienia Publiczne, bezpośredni link poniżej:

Biuletyn Informacji Publicznej - Zamówienia publiczne  

 

Dodatkowe informacje